Gói Home Combo VNPT – Cú pháp gói Home Combo VNPT

Cú pháp gói Home Combo VNPT

Khi sử dụng gói Home Combo của VNPT, khách hàng có thể thêm thành viên vào nhóm để sử dụng chung data và gọi nội nhóm miễn phí giữa các thành viên.

Quý khách vui lòng tải App MyVNPT để sử dụng gói hoặc thực hiện các cú pháp tin nhắn sử dụng như sau:

– Chủ nhóm thêm thành viên vào nhóm Home Combo: THEM <số thuê bao> gửi 888

– Chủ nhóm hủy thành viên trong nhóm Home Combo: HUY <số thuê bao> gửi 888

– Thay đổi chủ nhóm Home Combo: THAYDOI <Số thuê bao chủ nhóm mới> gửi 888

– Kiểm tra dung lượng gói Home Combo: KTTH gửi 888

– Chủ nhóm kiểm tra số thành viên Home Combo: TRACUU TV gửi 888

– Chủ nhóm giới hạn lưu lượng thành viên Home Combo: GHLL SOTHUEBAO X gửi 888

(X là số dung lượng data giới hạn, đơn vị MB)

– Chủ nhóm mua gói X: Soạn DK <tên gói> gửi 888


CÁC GÓI HOME COMBO VNPT MỚI NHẤT

HOME ĐỈNH

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME ĐỈNH 1 HOME ĐỈNH 2
Internet 100Mbps 150Mbps
Truyền hình Mytv Nâng cao 180 kênh 180 kênh và Galaxy Plus
Di động chủ nhóm 2GB/ngày, 1.000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại ngoại mạng. 2GB/ngày, 1.000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại ngoại mạng.
Bộ mở rộng Wifi mesh Không có 1 wifi mesh
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100% Thoại nội nhóm miễn phí 100%
Cước từng tháng 269.000 đồng 329.000 đồng
7 Tháng 1.614.000 đồng 1.974.000 đồng
15 Tháng 3.228.000 đồng 3.948.000 đồng

HOME TIẾT KIỆM

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME TIẾT KIỆM
Internet 80Mbps
Truyền hình Mytv Gói chuẩn 168 kênh
Di động chủ nhóm 15GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 15GB.
Cước từng tháng 239.000 đồng
7 tháng 1.614.000 đồng
15 tháng 3.228.000 đồng

HOME KẾT NỐI 1

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME KẾT NỐI 1
Internet 100Mbps
Truyền hình Mytv Gói nâng cao 180 kênh
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng, 50 phút ngoại mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Cước từng tháng 289.000 đồng
7 tháng 1.734.000 đồng
15 tháng 3.468.000 đồng

HOME KẾT NỐI 2

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME KẾT NỐI 2
Internet 150Mbps
Truyền hình Mytv Gói nâng cao
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng, 50 phút thoại ngoại mạng.
Bộ mở rộng Wifi Mesh 1 wifi mesh
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Cước từng tháng 349.000 đồng
7 tháng 2.094.000 đồng
15 tháng 4.188.000 đồng

HOME GAME 1

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME GAME 1
Internet 100Mbps
Truyền hình Mytv Gói nâng cao 180 kênh
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Cước từng tháng 299.000 đồng
7 tháng 1.794.000 đồng
15 tháng 3.588.000 đồng

HOME GAME 2

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME GAME 2
Internet 150Mbps, ưu tiên truy cập Game
Truyền hình Mytv Gói nâng cao 180 kênh
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Bộ mở rộng Wifi Mesh 1 wifi mesh
Cước từng tháng 359.000 đồng
7 tháng 2.154.000 đồng
15 tháng 4.308.000 đồng

HOME THỂ THAO 1

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME THỂ THAO 1
Internet 100Mbps
Truyền hình Mytv Gói nâng cao 180 kênh, K+
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Cước từng tháng 339.000 đồng
7 tháng 2.034.000 đồng
15 tháng 4.068.000 đồng

HOME THỂ THAO 2

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME THỂ THAO 2
Internet 150Mbps
Truyền hình Mytv Gói VIP, K+
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Bộ mở rộng Wifi Mesh 1 wifi mesh
Cước từng tháng 399.000 đồng
7 tháng 2.294.000 đồng
15 tháng 4.788.000 đồng

HOME GIẢI TRÍ 1

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME GIẢI TRÍ 1
Internet 100Mbps
Truyền hình Mytv Gói nâng cao 180 kênh
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Cước từng tháng 299.000 đồng
7 tháng 1.794.000 đồng
15 tháng 3.588.000 đồng

HOME GIẢI TRÍ 2

NỘI DUNG GÓI CƯỚC HOME GIẢI TRÍ 2
Internet 150Mbps
Truyền hình Mytv Gói VIP
Di động chủ nhóm 30GB/tháng, 1.000 phút thoại nội mạng.
Di động thành viên Thoại nội nhóm miễn phí 100%, dùng chung 30GB.
Bộ mở rộng Wifi Mesh 1 wifi mesh
Cước từng tháng 359.000 đồng
7 tháng 2.154.000 đồng
15 tháng 4.308.000 đồng

Bảng giá trên dành cho smart tivi thứ nhất. Quý khách sử dụng tivi thông thường, chỉ thêm 44.000 đ/tháng có ngày Smartbox cấu hình mạnh.

Đọc thêm:

Có thể bạn sẽ thích

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT

Gọi 081692.5555
icons8-exercise-96 chat-active-icon