Gói cước doanh nghiệp VNPT 2019 | cáp quang doanh nghiệp VNPT

GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP VNPT

Thời điểm ra mắt: 08/2019

Gói cước doanh nghiệp VNPT 2019 phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

BẢNG CHI TIẾT GÓI CƯỚC DOANH NGHIỆP VNPT

Gói cước doanh nghiệp VNPT

Tốc độ trong nước (Mbps) Tốc độ quốc tế tối đa (Mbps) Cam kết quốc tế tối thiểu IPV4 WAN IPV4 LAN

 

IPv6 LAN Gói cước hàng tháng Gói cước 6 tháng tặng 1 tháng Gói cước 12 tháng tặng 3 tháng
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber36+ 36 16,2 512 Kbps Động Động Động          231,000        1,386,000        2,772,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber50+ 50 20,5 768 Kbps Động Động Động          330,000        1,980,000        3,960,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber60Eco+ 60 22.8 1 Mbps Động Động Động          396,000        2,376,000        4,752,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT
Fiber60+
60 22.8 1,5 Mbps Động 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh          660,000        3,960,000        7,920,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber80Eco+ 80 28.8 1,5 Mbps Động 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh          792,000        4,752,000        9,504,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber80+ 80 28.8 3 Mbps 1 Ip Tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        1,650,000        9,900,000      19,800,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber100Eco+ 100 35 2 Mbps Động 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        1,320,000        7,920,000      15,840,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber100+ 100 35 4 Mbps 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        2,750,000      16,500,000      33,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber100Vip+ 100 35 6 Mbps 1 IP tĩnh 1 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        4,400,000      26,400,000      52,800,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber150Eco+ 150 50 4 Mbps Động 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        3,300,000      19,800,000      39,600,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber150+ 150 50 6 Mbps 1 IP tĩnh 1 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        8,800,000      52,800,000    105,600,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber150Vip+ 150 50 9 Mbps 1 IP tĩnh 1 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      11,000,000      66,000,000    132,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber200Eco+ 200 60 5 1 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh        6,600,000      39,600,000      79,200,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber200+ 200 60 8 1 IP tĩnh 1 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      12,100,000      72,600,000    145,200,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber200Vip+ 200 60 10 1 IP tĩnh 1 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      16,500,000      99,000,000    198,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber300Eco+ 300 85 8 01 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      13,200,000      79,200,000    158,400,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber300+ 300 85 12 01 IP tĩnh 01 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      16,500,000      99,000,000    198,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber300Vip+ 300 85 15 01 IP tĩnh 01 block 16 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      22,000,000    132,000,000    264,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber500Eco+ 500 125 10 01 IP tĩnh 01 block 8 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      19,800,000    118,800,000    237,600,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber500+ 500 125 18 01 IP tĩnh 01 block 16 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      27,500,000    165,000,000    330,000,000
Gói cước doanh nghiệp VNPT Fiber500Vip+ 500 125 25 01 IP tĩnh 01 block 16 IP tĩnh 01 subnet /56 IP tĩnh      33,000,000    198,000,000    396,000,000

 

 

Có thể bạn sẽ thích

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT