Gói cước VNPT


Gói cước Fiber Xtra 5

Gói cước Fiber Xtra 5

Băng thông trong nước: 1.000Mbps. IP tĩnh. Cước tháng: 8.800.000 đồng. Ưu đãi: 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặ...

Gói cước Fiber Xtra 4

Gói cước Fiber Xtra 4

Băng thông trong nước: 800Mbps IP tĩnh Cước tháng: 5.500.000 đồng. Ưu đãi: 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 thá...

Gói cước Fiber Xtra 3

Gói cước Fiber Xtra 3

Băng thông trong nước: 500Mbps IP tĩnh Cước tháng: 1.760.000 đồng. Ưu đãi: 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 thá...

Gói cước Fiber Xtra 2

Gói cước Fiber Xtra 2

Băng thông trong nước: 300Mbps IP tĩnh Cước tháng: 550.000 đồng. Ưu đãi: 6 tháng tặng 1 tháng, 12 tháng tặng 2 thá...

Gói cước Fiber Xtra 1

Gói cước Fiber Xtra 1

Băng thông trong nước: 200Mbps Không cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu. IP động Cước tháng: 286.000 đồng. Ưu đãi: 6 thá...

Gói cước Fiber Vip 9

Gói cước Fiber Vip 9

Băng thông trong nước: 2.000Mbps Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 200Mbps IP tĩnh WAN Cước tháng: 60.500.000 đồng....

Gói cước Fiber 8

Gói cước Fiber 8

Băng thông trong nước: 1.000Mbps Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 80Mbps IP tĩnh WAN Cước tháng: 27.500.000 đồng....

Gói cước Fiber 7

Gói cước Fiber 7

Băng thông trong nước: 800Mbps Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 55Mbps IP tĩnh WAN Cước tháng: 17.600.000 đồng. Khuyến ...

Gói cước Fiber 6

  Băng thông trong nước: 500Mbps Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 32Mbps IP tĩnh WAN Cước tháng: 9.900.000 đồng. ...

Gói cước Fiber Eco 5

Gói cước Fiber Eco 5

Băng thông trong nước: 300Mbps Cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu: 12Mbps IP tĩnh WAN Cước tháng: 3.520.000 đồng. Khuyến m...

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT

Gọi 081692.5555
icons8-exercise-96 chat-active-icon