DANH SÁCH KÊNH MYTV 2020

DANH SÁCH KÊNH MYTV 2020

KÊNH QUỐC TẾ

 

STT Tên Kênh Logo Số hiệu Thể Loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện X X
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp X X
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi X X
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp X X
5 Max by HBO (HD) 174 Phim Truyện X X
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao X X
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao X X
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp X X
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp X X
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp X X
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện X X
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện X X
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện X X
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp X X
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế X X
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp X X
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp X X
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp X X
19 Diva (HD) 149 Giải Trí Tổng Hợp X X
20 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc X X
21 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện X X
22 FOX 82 Phim Truyện
23 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp X X
24 Fox (HD) 85 Phim Truyện X X
25 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện X X
26 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện X X
27 National Geographic Chanel – NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp X X
28 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế X X
29 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp X X
30 France24 137 Tin Tức Quốc Tế X X
31 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế X X
32 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế X X
33 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế X X
34 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế X X
35 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp X X

KÊNH VTV

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương X X
2 VTV7 (SD) 19 Quốc Gia & Địa Phương X X
3 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương X X
4 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương X X
5 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương X X
7 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương X X
8 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương
9 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương
10 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương X X
11 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp X X
12 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp X X
13 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương X X

KÊNH VTC

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTCA (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp X X
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp X X
3 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp X X
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp X X
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp X X
8 VTC6 23 Thể Thao X X
9 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp X X
10 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương X X
11 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp X X
13 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp X X
14 VTC11 26 Thiếu Nhi X X
15 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc X X
16 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương X X
17 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương X X

KÊNH HTV/HTVC

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp X X
2 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp X X
4 HTV3 87 Thiếu Nhi X X
5 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp X X
6 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương X X
7 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương X X
8 HTVC Phim 7 Phim Truyện
9 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp X X
10 HTV Thể thao 15 Thể Thao X X
11 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện X X
13 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp X X
14 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp X X
15 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp X X
16 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc X X

KÊNH VTVCab

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTVcab16 – Bóng đá TV 38 Thể Thao X X
2 VTVcab15 – M Channel 196 Phim Truyện X X
3 VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao X X
4 VTVcab 7 – Sức khỏe và Cuộc sống 91 Giải Trí Tổng Hợp X X
5 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp X X
6 VTVcab13 – VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp X X
7 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao X X
8 VTVcab1 – Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp X X
9 VTVcab2 – Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp X X
10 VTVcab3 – Thể Thao TV 36 Thể Thao X X
11 VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao X X
12 VTVcab4 – Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương X X
13 VTVcab5 – E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp X X
14 VTVcab6 – Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp X X
15 VTVcab10 – D Dramas 105 Phim Truyện X X
16 VTVcab8 – BIBI 102 Thiếu Nhi X X
17 VTVcab9 – InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương X X
18 VTVcab 12 – Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương X X
19 VTVcab 17 – Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương X X
20 VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương X X
21 VTVcab19 – Film 99 Quốc Gia & Địa Phương X X
22 VTVcab20 – V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương X X

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC

STT Tên kênh Logo 63 Quốc Gia & Địa Phương Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
BinhThuan (BTV6) – Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương X X
2 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương X X
3 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương X X
4 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương X X
5 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương X X
6 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương X X
7 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương X X
8 SCTV5 – SCj – Kênh mua sắm 48 Giải Trí Tổng Hợp X X
9 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương X X
10 MTV (HD) 79 Ca Nhạc X X
11 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp X X
12 VOVGT (Radio) 96 Radio X X
13 VOV1 (Radio) 110 Radio X X
14 VOV2 (Radio) 112 Radio X X
15 VOV3 (Radio) 113 Radio X X
16 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương X X
17 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương X X
18 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương X X
19 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương X X
20 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương X X
21 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương X X
22 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương X X
23 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương X X
24 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương X X
25 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương X X
26 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp X X
27 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương X X
28 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương X X
29 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương X X
30 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương X X
31 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương X X
32 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương X X
33 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương X X
34 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương X X
35 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương X X
36 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương
37 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương X X
38 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp X X
39 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp X X
40 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương X X
41 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương X X
42 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp X X
43 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương X X
44 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp X X
45 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương X X
46 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương X X
47 HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương
48 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương X X
49 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương X X
50 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương X X
51 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương X X
52 HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương
53 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương X X
54 KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương X X
55 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương X X
56 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương X X
57 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương X X
58 LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương X X
59 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương X X
60 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương X X
61 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương X X
62 PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương
63 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương X X
64 QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương X X
65 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương X X
66 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương
67 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương X X
68 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương X X
69 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp X X
70 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương X X
71 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương X X
72 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương X X
73 Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương
74 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương X X
75 ThanhHoaTV (TTV) 361 Giải Trí Tổng Hợp X X
76 Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương X X
77 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương X X
78 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương X X
79 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương X X
80 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương X X
81 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương X X
82 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương X X
83 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương X X
84 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương X X
85 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương X X
86 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương X X
87 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương X X
88 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương X X
89 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương X X
90 QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương X X
91 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương X X
92 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp X X
93 QTV1 (HD) 244 Quốc Gia & Địa Phương X X
94 QTV3 (HD) 245 Quốc Gia & Địa Phương X X

KÊNH K+

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Thể Thao
2 K+NS 88 Thể Thao
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Giải Trí Tổng Hợp
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Giải Trí Tổng Hợp
8 K+PC 139 Giải Trí Tổng Hợp

 

CÁC KÊNH MYTV HỖ TRỢ XEM LẠI (VOD)

STT KÊNH TRUYỀN HÌNH PHÂN LOẠI THỜI GIAN XEM LẠI (H) PHẠM VI MỞ XEM LẠI
1 VTV1 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
2 VTV2 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
3 VTV3 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
4 VTV4 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
5 VTV6 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
6 VTV8 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
7 VTV9 Địa phương – Toàn quốc 24 toàn quốc
8 VTV1(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
9 VTV2(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
10 VTV3(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
11 VTV4(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
12 VTV6(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
13 VTV8(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
14 VTV9(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
15 HTV1 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
16 HTV4 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
17 HTV7 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
18 HTV9 headen phát toàn quốc 72 toàn quốc
19 Fox Sport headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
20 Fox Sport 2 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
21 Disney headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
22 Cartoon Network headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
23 O2TV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
24 VITV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
25 ANTV headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
26 VTVcab3(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
27 VTV cab16(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
28 DN9/AZShop headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
29 VTC1 headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
30 VTC1(HD) headen phát toàn quốc 24 toàn quốc
31 HanoiTV1 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
32 HanoiTV2 headen phát toàn quốc 48 toàn quốc
33 Tuyên Quang Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
34 NgheAnTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
35 DaNangTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
36 DaNangTV2 Địa phương phát địa phương 24 Xem lại tại địa phương
37 BinhDuongTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
38 BinhDuongTV2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
39 VinhLongTV1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
40 VinhLongTV2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
41 QuangNgaiTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
42 An Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
43 VinhPhucTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
44 Thái Bình Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
45 Tiền Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
46 Tây NinhTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
47 CaMauTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
48 Long AnTV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
49 Nam ĐịnhTV Địa phương phát địa phương 24 Xem lại tại địa phương
50 Đồng Nai1 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
51 Đồng Nai2 Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
52 Quảng Nam Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
53 Hà Tĩnh TV Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
54 Quảng Bình Địa phương phát toàn quốc 72 toàn quốc
55 Hà Giang Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
56 Hưng Yên Địa phương phát toàn quốc 24 toàn quốc
57 Sơn La Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
58 BacNinh(HD) Địa phương phát toàn quốc 48 toàn quốc
59 TraVinhTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương
60 CaoBangTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương
61 LamDongTV Địa phương – Toàn quốc 24 chỉ cung cấp tại địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách sử dụng tính năng Truyền hình xem lại: Chỉ cần nhấn nút trên bộ điều khiển để bật Lịch phát sóng của kênh đang xem, Quý khách sẽ dễ dàng chọn chương trình muốn xem lại với các nút , nhấn để bắt đầu xem lại.

Có thể bạn sẽ thích

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT

Gọi 081692.5555
icons8-exercise-96 chat-active-icon