Điểm giao dịch VNPT Nghệ An – Điểm giao dịch Vinaphone Nghệ An

Điểm giao dịch VNPT Nghệ AnĐiểm giao dịch Vinaphone Nghệ An

Tong dai VNPT Nghe An

| Xem thêm: khuyến mãi cáp quang VNPT tỉnh Nghệ An

DANH SÁCH ĐIỂM GIAO DỊCH VNPT TỈNH NGHỆ AN

Điểm giao dịch VNPT Thành phố Vinh 1, Nghệ An

 • Xóm 11 – Xã Nghi Kim – TP VINH 1: T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h: T7: 7h30-11h30, 14h-17h CN: 7h30-11h30, Chiều nghỉ. Mùa Đông T2-T6: 7h-11h30, 14h-17h30: T7: 7h-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, Chiều nghỉ. Mùa Hè
 • 160 Trần Hưng Đạo Phường Đội Cung: T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • 73 Lê Lợi Phường Lê Lợi: T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • 181 Nguyễn Du Phường Trung Đô: T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT Thành phố Vinh 2, Nghệ An

 • Phường Hưng Bình – Thành Phố Vinh – Nghệ An (Bưu cục Bưu điện Trung Tâm): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h: T7: 7h30-11h30, 14h-17h CN: 7h30-11h30, Chiều nghỉ. Mùa Đông T2-T6: 7h-11h30, 14h-17h30: T7: 7h-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, Chiều nghỉ. Mùa Hè Trừ các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định
 • 01 Hồ Tùng Mậu Phường Hưng Bình (Cửa Hàng Giao Dịch Trung Tâm Kinh doanh): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-21h T7: 7h30-11h30, 14h-21h CN: 7h30-11h30, 14h-21h. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-21h T7: 7h30-11h30, 13h30-21h CN: 7h30-11h30, 13h30-21h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • Đường Lê Viết Thuật Xã Hưng Lộc (Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Lộc): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • Đường Lê Nin Phường Hưng Dũng (Cửa Hàng Giao Dịch 32): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT TX Cửa Lò, Nghệ An

 • Số 11 – Đường Bình Minh (Cửa Hàng Giao Dịch Cửa Lò): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Quế Phong, Nghệ An

 • Khối 8 Thị trấn Kim Sơn (Cửa Hàng Giao Dịch Quế phong): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Quỳ Châu, Nghệ An

 • Khối 2 (Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Châu): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

 • Khối 4 (Cửa Hàng Giao Dịch Kỳ Sơn): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

 • Xóm Dinh (Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • Khối Đông Hồ (Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

 • Tân Minh (Cửa Hàng Giao Dịch Nghĩa Đàn): TT2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Tương Dương, Nghệ An

 • Hòa Bắc (Cửa Hàng Giao Dịch Tương Dương): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

 • Xóm Dinh (Cửa Hàng Giao Dịch Quán Dinh): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định
 • Khối Đông Hồ (Cửa Hàng Giao Dịch Quỳ Hợp): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

 • Khối 1 Thị trấn Cầu Giát (Cửa Hàng Giao Dịch Quỳnh Lưu): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Tân Kỳ, Nghệ An

 • Khối 7 (Cửa Hàng Giao Dịch Tân kỳ): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Con Cuông, Nghệ An

 • Khối 5 (Cửa Hàng Giao Dịch Con Cuông): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Yên Thành, Nghệ An

 • Khối 2 Thị trấn Yên Thành (Cửa Hàng Giao Dịch Yên Thành): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Diễn Châu, Nghệ An

 • Khối 4 Thị trấn Diễn Châu (Cửa Hàng Giao Dịch Diễn Châu): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Anh Sơn, Nghệ An

 • Khối 4 Thị trấn Anh Sơn (Cửa Hàng Giao Dịch Anh Sơn): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Đô Lương, Nghệ An

 • Khối 6 Thị trấn Đô Lương (Cửa Hàng Giao Dịch Đô Lương): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Thanh Chương, Nghệ An

 • Khối 11 (Cửa Hàng Giao Dịch Thanh Chương): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Nghi Lộc, Nghệ An

 • Khối 4 Thị trấn Quán Hành (Cửa Hàng Giao Dịch Quán Hành): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Nam Đàn, Nghệ An

 • Khối Phan Bội Châu Thị trấn Nam Đàn (Cửa Hàng Giao Dịch Nam Đàn): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT huyện Hưng Yên, Nghệ An

 • Khối 15 Thị trấn Hưng Nguyên (Cửa Hàng Giao Dịch Hưng Nguyên): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT TX Thái Hòa, Nghệ An

 • Khối Tân Thành (Cửa Hàng Giao Dịch Thái Hòa): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Điểm giao dịch VNPT TX Hoàng Mai , Nghệ An

 • Khối 1 – Thịnh Mỹ Phường Quỳnh Thiện (Cửa Hàng Giao Dịch Hoàng Mai): T2-T6: 7h30-11h30, 13h30-17h30 T7: 7h30-11h30, 14h-17h30 CN: 7h30-11h30, 14h-17h30. Mùa Hè T2-T6: 7h:30-11h30, 13h-17h T7: 7h30-11h30, 13h30-17h30 CN: 7h30-11h30, 13h30-17h. Mùa Đông Trừ các ngày lễ , Tết nghỉ theo quy định

Tag: vnpt nghệ an, điêm giao dịch vnpt nghệ an, cửa hàng vnpt nghệ an

Có thể bạn sẽ thích

Đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử VNPTcho thuê chổ đặt máy chủ VNPT

Gọi 081692.5555
icons8-exercise-96 chat-active-icon